Statorselectric motor winding rotor stator
Stator
Of a large electric motor forming part of a centrifugal pump installed by Brighton Waterworks int he 60s
Photo by Elsie esq. on Flickr
sweden 1900 powerstation västerås svenska stf stator kraftstation asea tekniskamuseet turistföreningen swedishtouristassociation rjukanfors rjukanforskraftstation
Stator
DIG4828 Stator för Rjukanfos kraftstation. Tillverkad på ASEAs verkstäder i Västerås omkring 1900. Stator for Rjukanfos power station. Made in ASEA's workshops in Västerås, Sweden about 1900. Photo: Unknown
Photo by Tekniska museet on Flickr
water electric lift pump motor rotary shaft centrifugal brede
Stator
This stator or fixed windings is part of the pump motor seen in the previous picture.
Photo by Elsie esq. on Flickr